Wij zoeken vaders, moeders, opa's, oma's, ooms, tantes, buurtbewoners, studenten, stagiaires en 55-plussers!!! Gewoon iedereen die van kinderen houdt en het leuk vindt om tijdens de overblijf toe te zien dat er geen tomaten uit het raam worden gegooid en de kaas niet in het sleutelgat wordt gepropt. Is deze liefdevolle taak voor jou weggelegd? En wil je een leuk zakcentje belastingvrij verdienen? Kom dan bij de TSO CLUB!

De beroepshouding van een overblijfmedewerker

Je beroepshouding is iets dat je in de loop der tijd ontwikkelt. Er is ervaring voor nodig, training en een stukje persoonlijkheid. Dit zijn enkele belangrijke punten:

• Houd vertrouwelijke informatie die je tijdens de uitvoering van het beroep krijgt geheim.
• Werk mee aan je eigen groei en je professionalisering.
• Sta open voor ideeën, suggesties en feedback van je collega’s.
• Straal betrokkenheid uit en geef kinderen echte aandacht.
• Houd een professionele afstand tot de kinderen.
• Onderneem spelactiviteiten met de kinderen, nodig kinderen uit tot meedoen.
• Communiceer kindgericht en respecteer de eigenheid, mening en gevoelens van het kind.
• Respecteer de privacy van het kind.
• Wees consequent in je communicatie en spreek kinderen aan op gemaakte afspraken over spel en gedrag.
• Laat kinderen eerst zelf een conflict proberen op te lossen.
• Benader onbekenden op het schoolplein en vraag vriendelijk waarmee diegene geholpen kan worden (wat komt diegene doen!?).
• Communiceer met je collega's wat je aan het doen bent en waar je je bevindt.
• Zeg tijdig af indien je verhinderd bent zodat vervanging kan worden geregeld.
• Wees op tijd aanwezig om geen belangrijke aanwijzingen over kinderen te missen.
• Controleer dagelijks in de presentielijsten of de kinderen in jouw groep nieuwe aandachtspunten hebben.
• Zorg dat je op de hoogte bent van het tso-plan met alle daarin opgenomen veiligheidsprotocollen.
• Zorg dat je bij aan het teamoverleg aanwezig kunt zijn.

Populaire posts van deze blog

De taken van een overblijfmedewerker

De hoogte van de vrijwilligersvergoeding

Persoonlijke groei en professionalisering

Is je belangstelling voor vrijwilligerswerk in de tussenschoolse opvang gewekt?

Dan vertellen we je graag meer over de mogelijkheden om bij de TSO CLUB aan de slag te gaan als overblijfmedewerker in de tussenschoolse opvang. Neem contact op met Judith via 06 2197 5674 of solliciteren@tsoclub.nl.