Wij zoeken vaders, moeders, opa's, oma's, ooms, tantes, buurtbewoners, studenten, stagiaires en 55-plussers!!! Gewoon iedereen die van kinderen houdt en het leuk vindt om tijdens de overblijf toe te zien dat er geen tomaten uit het raam worden gegooid en de kaas niet in het sleutelgat wordt gepropt. Is deze liefdevolle taak voor jou weggelegd? En wil je een leuk zakcentje belastingvrij verdienen? Kom dan bij de TSO CLUB!

De taken van een overblijfmedewerker

De belangrijkste taken van een overblijfmedewerker zijn deze:

• Zorgen voor een ontspannen, gezellige en veilige TSO, waarin de kinderen zich gehoord en gezien voelen;
• Samenwerken in een tso-team, onder leiding van een tso-co├Ârdinator en in goede harmonie met de leerkrachten;
• Kinderen bij hun klas ophalen en terugbrengen;
• Bijzonderheden overdragen van en naar de leerkracht;
• Strikt letten op de aanwezigheid van de aangemelde kinderen;
• Bij afwezigheid direct het afwezigheidsprotocol opvolgen;
• Begeleiden van het eten en zorg dragen voor hygiene;
• Toezicht houden op de kinderen op het schoolplein;
• Aanbieden en begeleiden van activiteiten, spel- en knutselmogelijkheden;
• Toezicht houden op spelmaterialen;
• Het voorbeeld geven aan collega's en kinderen;
• Een nieuw kind uitleggen hoe de TSO er aan toe gaat;
• Handhaven van de overblijfregels en handelen volgens het pedagogisch beleid;
• Strikt naleven van de aandachtspunten van de kinderen in jouw groep;
• Zorgen dat de kinderen na afloop rustig naar hun klas terugkeren
• Vertrouwelijk omgaan met alle kind- en ouderinformatie;
• Signaleren en zonodig melden van aanhoudend ongewenst gedrag;
• In het logboek noteren van incidenten en ondernomen actie;
• Zorgen dat de overblijfruimte en schoolplein opgeruimd en netjes achtergelaten worden;
• Bijwonen van het teamoverleg (minimaal 1 x per jaar);
• Volgen jaarlijkse training Medewerker TSO CLUB (2 dagdelen).

Populaire posts van deze blog

De hoogte van de vrijwilligersvergoeding

Persoonlijke groei en professionalisering

Is je belangstelling voor vrijwilligerswerk in de tussenschoolse opvang gewekt?

Dan vertellen we je graag meer over de mogelijkheden om bij de TSO CLUB aan de slag te gaan als overblijfmedewerker in de tussenschoolse opvang. Neem contact op met Judith via 06 2197 5674 of solliciteren@tsoclub.nl.