Posts

Wij zoeken vaders, moeders, opa's, oma's, ooms, tantes, buurtbewoners, studenten, stagiaires en 55-plussers!!! Gewoon iedereen die van kinderen houdt en het leuk vindt om tijdens de overblijf toe te zien dat er geen tomaten uit het raam worden gegooid en de kaas niet in het sleutelgat wordt gepropt. Is deze liefdevolle taak voor jou weggelegd? En wil je een leuk zakcentje belastingvrij verdienen? Kom dan bij de TSO CLUB!

Vacature overblijfmedewerker bij de Theresiaschool te Kaatsheuvel

Afbeelding
De Theresiaschool staat in het centrum van Kaatsheuvel, bijna aan de Markt en in de omgeving zijn veel winkels. Het winkelcentrum is om de hoek. De Theresia heeft een fantastisch, nieuw team van enthousiaste tso-medewerkers. Kom jij ons team versterken? Je bent van harte welkom!

Op deze website vind je alle informatie over vrijwilligerswerk in de TSO. Wil je er met iemand persoonlijk over praten? Of wil je op proef een keer meedraaien om te zien hoe het is? Neem dan contact op met Judith van Velzen: bel 06 2197 5674 of email naar solliciteren@tsoclub.nl. Leuk om van je te horen!

Vacature overblijfmedewerker bij de KlimOp te Kaatsheuvel

Afbeelding
De KlimOp staat in Kaatsheuvel in de wijk Berndijk. Een vrij rustige wijk waarin zowel de oorspronkelijke Kaatsheuvelse bevolking woont als veel nieuwe inwoners van deze gemeente. De KlimOp heeft een klein, gezellig overblijfteam en zoekt er nog een extra collega bij. Ben jij dat? Kom een keer kennismaken. Je bent van harte welkom!

Op deze website vind je alle informatie over vrijwilligerswerk in de TSO. Wil je er met iemand persoonlijk over praten? Of wil je op proef een keer meedraaien om te zien hoe het is? Neem dan contact op met Judith van Velzen: bel 06 2197 5674 of email naar solliciteren@tsoclub.nl. Leuk om van je te horen!

Werken in de TSO is leuk!

Afbeelding
Werken op een basisschool in de tussenschoolse opvang (of de overblijf) als vrijwillig overblijfmedewerker is leuk omdat ....

• je de kans krijgt (je) (klein)kinderen in actie te zien met hun klasgenootjes;
• je er liefde en dankbaarheid voor terug krijgt;
• je een verhaal kunt voorlezen en ervaart dat de kinderen aan je lippen hangen;
• je de kinderen beter leert kennen door een praatje met ze te maken;
• je positieve aandacht geeft aan de kinderen;
• je positieve aandacht terugkrijgt van de schoolleiding;
• je een spel speelt en binnen de kortste keren een grote groep enthousiaste kinderen om je heen hebt;
• je er bent voor de kinderen die jouw hulp nodig hebben;
• je vóór of na je taken, even de tijd neemt om met je collega's te praten;
• je vertrouwt op je collega's en zij op jou vertrouwen;
• je een welkome onkostenvergoeding ontvangt;
• je betrokken bent bij een (de) basisschool (van je kinderen);
• je nuttig werk verricht dat voldoening schenkt.


Sheila Hoogeland, TSO-S…

De persoonlijke eigenschappen van een overblijfmedewerker

Afbeelding
Elke functie heeft een bepaald, ideaal profiel. Voor een vrijwillige overblijfmedewerker is het ideale profiel als volgt:

Jij ...
• werkt graag met kinderen tussen 4 en 12 jaar;
• kunt speels en gezellig omgaan met kinderen;
• kunt rust en overzicht bewaren;
• bent betrouwbaar, integer en collegiaal;
• beheerst de Nederlandse taal goed;
• werkt graag mee aan je persoonlijke groei binnen dit beroep (zie verder);
• staat er voor open een goede beroepshouding te ontwikkelen (zie verder);
• komt in aanmerking voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (zie verder).

foto TSO-Support

De taken van een overblijfmedewerker

Afbeelding
De belangrijkste taken van een overblijfmedewerker zijn deze:

• Zorgen voor een ontspannen, gezellige en veilige TSO, waarin de kinderen zich gehoord en gezien voelen;
• Samenwerken in een tso-team, onder leiding van een tso-coördinator en in goede harmonie met de leerkrachten;
• Kinderen bij hun klas ophalen en terugbrengen;
• Bijzonderheden overdragen van en naar de leerkracht;
• Strikt letten op de aanwezigheid van de aangemelde kinderen;
• Bij afwezigheid direct het afwezigheidsprotocol opvolgen;
• Begeleiden van het eten en zorg dragen voor hygiene;
• Toezicht houden op de kinderen op het schoolplein;
• Aanbieden en begeleiden van activiteiten, spel- en knutselmogelijkheden;
• Toezicht houden op spelmaterialen;
• Het voorbeeld geven aan collega's en kinderen;
• Een nieuw kind uitleggen hoe de TSO er aan toe gaat;
• Handhaven van de overblijfregels en handelen volgens het pedagogisch beleid;
• Strikt naleven van de aandachtspunten van de kinderen in jouw groep;
• Zorgen dat de…

De beroepshouding van een overblijfmedewerker

Afbeelding
Je beroepshouding is iets dat je in de loop der tijd ontwikkelt. Er is ervaring voor nodig, training en een stukje persoonlijkheid. Dit zijn enkele belangrijke punten:

• Houd vertrouwelijke informatie die je tijdens de uitvoering van het beroep krijgt geheim.
• Werk mee aan je eigen groei en je professionalisering.
• Sta open voor ideeën, suggesties en feedback van je collega’s.
• Straal betrokkenheid uit en geef kinderen echte aandacht.
• Houd een professionele afstand tot de kinderen.
• Onderneem spelactiviteiten met de kinderen, nodig kinderen uit tot meedoen.
• Communiceer kindgericht en respecteer de eigenheid, mening en gevoelens van het kind.
• Respecteer de privacy van het kind.
• Wees consequent in je communicatie en spreek kinderen aan op gemaakte afspraken over spel en gedrag.
• Laat kinderen eerst zelf een conflict proberen op te lossen.
• Benader onbekenden op het schoolplein en vraag vriendelijk waarmee diegene geholpen kan worden (wat komt diegene doen!?).
• Communicee…

Persoonlijke groei en professionalisering

Afbeelding
Werken als overblijfmedewerker betekent dat je je in dit beroep kunt ontwikkelen en zelf een persoonlijke groei zult doormaken. Dit maakt het werken met kinderen in de overblijf juist zo boeiend.

Het begint uiteraard met het inwerken onder leiding van een ervaren overblijfmedewerker of van de overblijfcoördinator. Je krijgt een leerzaam boek dat heel leuk is om te lezen: Survivalgids voor de tussenschoolse opvang.

Daarna krijg je elk jaar een training onder leiding van een deskundige trainer. Daar kun je je vaardigheden oefenen en verbeteren in een veilige omgeving. Er is altijd wel iets dat je moeilijker vindt dan andere dingen.

Misschien vind je het soms lastig een conflict op te lossen tussen twee kinderen. Of weet je soms niet goed hoe om te gaan met de leerkrachten van de school. Onze vaste trainer, Sheila Hoogeland van TSO-Support, heeft jarenlange ervaring in de TSO.

Tijdens het werk geef je feedback aan je collega's en krijg je zelf ook weer feedback. Feedback is geen kri…

Activiteiten organiseren voor de overblijf

Afbeelding
Na het de lunch kunnen de kinderen buiten spelen. Sommige kinderen blijven liever binnen om te ontspannen of een leuke activiteiten te doen: bewegen, spel, creatief, muziek. Meedoen is uiteraard nooit verplicht.

Bij slecht weer worden de ouders de dag er voor gevraagd om geschikte kleding mee te geven zodat er toch buiten gespeeld kan worden.

Ben je sportief, creatief, muzikaal of wil je een andere activiteit met de kinderen organiseren? Fantastisch! Kijk of je je activiteit zowel binnen als buiten kunt aanbieden. Regel het samen met de coördinator van je school en maak er een succes van!

foto Scholare

Verzekerd voor WA en ongevallen tijdens het overblijven

Afbeelding
Wij hebben voor al onze overblijfmedewerkers een WA-verzekering afgesloten (Wettelijke Aansprakelijkheid). Ook hebben we iedereen verzekerd tegen ongevallen.

Dit betekent dat je verzekerd bent voor schade die je tijdens de overblijf per ongeluk toebrengt aan anderen (collega overblijfmedewerkers, kinderen of aan wie dan ook) of aan de omgeving (de overblijfruimte, het gebouw en de voorzieningen in de school of op het schoolplein).

En dat je tegen elk ongeluk dat jou overkomt tijdens de overblijf ook verzekerd bent. Je kunt dus met een gerust hart werken als vrijwilliger bij het overblijven!

Een overblijfmedewerker kan op elk moment stoppen

Afbeelding
Als vrijwilliger ben je natuurlijk helemaal vrij. Je hebt geen "wettelijke verplichtingen" of iets dergelijks. Wel conformeer je je vrijwillig aan onze regels. Die regels zijn mild maar wel nodig om het overblijven in goede banen te leiden.

Omdat je collega overblijfmedewerkers en overblijvende kinderen op jou rekenen, vragen we je van tevoren aan te geven wanneer je wilt stoppen. Ook als je een keer verhinderd bent willen we dat graag op tijd weten.

Op deze manier kunnen we namelijk tijdig voor vervanging zorgen en staat je collega er niet plotseling alleen voor.

Werk zo vaak je wilt

Afbeelding
Wij vinden het ideaal als je 2 of 3 keer per week beschikbaar bent. Maar meer of minder is ook goed! Als je liever op de reservelijst wilt staan en af en toe opgeroepen wilt worden, dan ben je ook van harte welkom. Je wordt uiteraard altijd ingeroosterd op basis van je beschikbaarheid. Je kunt deze heel precies opgeven (regelmatige of onregelmatige dagen). We zijn flexibel!

Let wel op: Als vrijwilliger mag je nooit meer aan vrijwilligersvergoedingen ontvangen dan € 170 per maand en € 1700 per jaar. Dus daar ligt wel grens. Zie verder.

Houd er rekening mee dat er minimaal 4x per jaar een teamoverleg is en dat je elk jaar een training krijgt. De training is meestal in de vorm van 2 dagdelen (avonden of woensdagmiddagen). Doe je ook de kinder-EHBO training, dan komt die tijd er ook bij.

Elke maand een vrijwilligersvergoeding

Afbeelding
Je vrijwilligersvergoeding wordt altijd rond het midden van de volgende maand overgemaakt op je bankrekening. Vooraf ontvang je per email een gedetailleerde specificatie van de dagen waarop je op gewerkt hebt die maand.

Je krijgt een account met een inlog in het overblijf-administratiesysteem. Je kunt daarin terug zien hoe vaak je in de lopende maand gewerkt hebt en welke inkomsten daarbij horen. Je kunt daarin ook je eerder ontvangen vergoedingen (en de specificaties ervan) nog eens terugzien.

Zo kun je prima in de gaten houden dat je de belasting-vrije grenzen voor vrijwilligerswerk van €170 per maand en €1700 per jaar niet overschrijdt. Overigens let de coordinator daar ook op. Deze kan ook zien af je deze grenzen dreigt te overschrijden en zal je dan niet verder inroosteren in die maand (of in dat jaar).

De hoogte van de vrijwilligersvergoeding

Afbeelding
Je ontvangt een leuke vrijwilligersvergoeding voor elke keer dat je werkt als overblijfmedewerker. De vergoedingen zijn belastingvrij.

Ben je 22 jaar of ouder dan is hoogte van de vrijwilligersvergoeding meestal € 10 per keer. Op sommige scholen duurt de pauze echter wat korter en dan is de vergoeding ook iets lager, € 8 of € 9 per keer.

Werk je alle 4 dagen op de overblijf, dan kan de vergoeding dus € 40 per week bedragen. Je mag wettelijk echter nooit meer dan €170 per maand ontvangen en nooit meer dan €1700 per jaar. Bij het inroosteren letten we er op dat je die grenzen niet overschrijdt.

De vrijwilligers vergoeding is gebaseerd op het wettelijke, maximale bedrag van € 4,50 per uur. Ben echter onder de 22 jaar, dan is het wettelijke maximale bedrag € 2,50 per uur. Je vergoeding per keer valt dan navenant lager uit.

Kinderen van overblijfmedewerkers blijven gratis over

Afbeelding
Op de dagen dat je werkt als overblijfmedewerker op de school van je kinderen mogen je kinderen natuurlijk gratis overblijven. Het maakt daarbij niet uit hoeveel overblijvende kinderen je hebt.

Blijven je kinderen over op dagen waarop je niet werkt, dan betaal je op die dagen de gewone overblijfvergoeding van €2,25 per kind per keer. (Op sommige scholen kan het bedrag per kind per keer iets hoger liggen.)

De vrijwilligersvergoeding en UWV, bijstand en belasting

Afbeelding
Wij zorgen er voor dat je niet te vaak ingeroosterd wordt, om twee redenen:

Ten eerste om te voorkomen dat je inkomstenbelasting zou moeten betalen. Volgens de belastingdienst mag je niet meer dan € 170 per maand en € 1700 per jaar ontvangen. Doe je dat wel dan bestempelt de belastingdienst je werk als een gewone baan en zou je dus inkomstenbelasting en premies moeten gaan afdragen.

Ten tweede voorkomen we daarmee dat je vrijwilligersvergoeding afgetrokken zou worden van een uitkering van bijstand of het UWV, als je die zou hebben. Sinds 1 april 2017 hanteren de bijstand en het UWV dezelfde grenzen als de belastingdienst, de genoemde € 170 en € 1700. Sindsdien maakt het dus geen verschil meer of je wel of niet een uitkering hebt.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Afbeelding
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van de functie van vrijwillig overblijfmedewerker. Het hebben van een VOG is wettelijk verplicht voor de tussenschoolse opvang.

Het Minsterie van Veiligheid en Justitie (kortweg 'Justis') screent personen die een VOG aanvragen voor het overblijven en geeft de VOG's af.

Zodra je als vrijwillig overblijfmedewerker bij ons aan de slag gaat dan zullen wij de VOG-aanvraag voor je klaarzetten en jij kunt de aanvraag dan verder afmaken, thuis achter de computer. Wij betalen de kosten.

Een keer op proef meedoen is heel erg leuk!

Afbeelding
Is je belangstelling voor vrijwilligerswerk in de tussenschoolse opvang gewekt? Neem dan de proef op de som en kom een keer vrijblijvend meedraaien! Je kunt ervaren hoe leuk het is om met kinderen te werken en je ziet wie je collega's kunnen zijn.
Maak een afspraak met Judith via 06 2197 5674 of solliciteren@tsoclub.nl.

met dank aan tegelspreuken.nl

Is je belangstelling voor vrijwilligerswerk in de tussenschoolse opvang gewekt?

Dan vertellen we je graag meer over de mogelijkheden om bij de TSO CLUB aan de slag te gaan als overblijfmedewerker in de tussenschoolse opvang. Neem contact op met Judith via 06 2197 5674 of solliciteren@tsoclub.nl.